รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริหารการศึกษา มก. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

          วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มก. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ และ ขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถึ ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ บ้านพัก ซอยพหลโยธิน