รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า

          วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 พร้อม ทีม ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยม และนำคณะดูงาน ประกอบด้วย ทีมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร พนักงาน สนจ.กำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน จำนวนประมาณ 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ณ ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มก. กำแพงแสน

« 1 ของ 2 »

          ฟังบรรยายการผลิตผักอินทรีย์และการบริหารจัดการ ศึกษา ดูงานแปลงผลิตผักอินทรีย์ การใช้ปัจจัยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักและการป้องกันบรรจุผักอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า (เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี