รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา คนที่ 28 ร่วมงานวันเกิดครบ 88 ปี ดร.อำพล เสนาณรงค์ วันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา คนที่ 28 ได้ไปร่วมงาน และกราบอวยพร ดร.อำพล เสนาณรงค์ เนื่องในโอกาสงาน “ดิถีปีที่ 88 อำพล เสนาณรงค์”   ณ ห้องนนทรี สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน