รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ