รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก.

          วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ทั้งนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ของภาควิชา ซึ่งในปีนี้ อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2562 ด้วย