รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันที่ 2 ตุลาคม 2562

          วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้ไปร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ บางเขน