รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ “ กองยานพาหนะฯ วันที่ 25 กันยายน 2562

          วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และแสดงมุฑิตาจิต แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ “ กองยานพาหนะฯ ปี 2562 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน