รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

          วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ   เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ