รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน 80 ปี ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ ร้อยดวงใจ ไปกราบครู

          วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้ไปร่วมงาน และกราบคารวะ ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ เนื่องในโอกาสงาน “80 ปี ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ ร้อยดวงใจ ไปกราบครู”  ณ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน