รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

         วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต มก.