รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

          วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ แก่นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ประธานในพิธี มอบเข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ณ ห้องวิภาวดีบอลลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว