รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา เฝ้ารับเสด็จ ฯ และเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

          ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้ารับเสด็จ ฯ และเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561