รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงานสัมมนา สอ.มก. ครบรอบ 60 ปี วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และประธานที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ได้ร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ สอ.มก. เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) : ผลการะทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ  บรรยาย เรื่อง “Disrupted Technology : เทคโนโลยีเขย่าโลก”