รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประจำปีการศึกษา 2561