รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีน้อย กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล