รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ คุณสมควร วัฒกีกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับฟังความก้าวหน้า DIGITAL UNIVERSITY และ เยี่ยมชมดูงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์