รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี ชมรม มก. อาวุโส”

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี ชมรม มก. อาวุโส” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2561