รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมด้วย ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี มกฉกส. ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมด้วย ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และบุคคลากร ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์