สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์