รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมกิจกรรมกับ คณะ วปรอ. 366 ณ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมกิจกรรมกับ คณะ วปรอ 366 ณ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ ดังนี้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เยี่ยมและติดตามการพัฒนาความต่อเนื่อง ของ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านป่ายาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

          # ชมวนอุทยาน และพิพิธภัณฑ์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และอนุสาวรีย์จ่าแซม หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          # เยี่ยมชมการพัฒนาการเรียนการสอน หอประวัติ และศูนย์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

          ร่วมรับประทานอาหาร และกิจกรรมขันโตกแบบล้านนา กับคณะวปรอ. 366 ณ ข่วงคนเมือง คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

« 1 ของ 2 »