เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร ธกส. และ มก. ร่วมขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 วันที่ 9 มกราคม 2562

          วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คุณลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธกส. และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มก. ผศ.ดร.เสรี กุญแจนาค  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มก. ร่วมขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และร่วมรับประทานอาหารอาหาร  ณ ร้านเงาไม้ บางเขน