รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ เหลียวหลังแลหน้า ก้าวสู่ทศวรรษที่ 21” โครงการสัมมาทิฐิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. วันที่ 10 มกราคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ เหลียวหลังแลหน้า ก้าวสู่ทศวรรษที่ 21” โครงการสัมมาทิฐิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร โดย หลังจากการบรรยายได้นำคณะผู้เข้าฟังบรรยาย เยี่ยมชมอาคารและสถานที่สำคัญๆ ภายในวิทยาเขต จากอดีต ขีดปัจจุบัน สู่อนาคตและ ร่วมกิจกรรมสัมมาทิฐิ