รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีทำบุญวันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ครบรอบ 60 ปี วันที่ 6 มกราคม 2562

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีทำบุญวันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ครบรอบ 60 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี