รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบรางวัลให้แก่วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันเว็บไซต์วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5