คณะผู้บริหาร มก. ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562

          วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เข้ากราบอวยพรปีใหม่ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บ้านพัก ถนนพหลโยธิน