รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงานพิธีเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

          วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28) พร้อมผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 และทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2561 สำหรับการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม