รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน 55 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

          วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30-18.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น และทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน 55 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน