รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

           วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน “ดิถีปีที่ 87 อำพล เสนาณรงค์” ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด ปีที่ 87 ของ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องนนทรี สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์