รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เยี่ยมชม และติดตามการดำเนินงาน หอประวัติ สำนักหอสมุด กำแพงแสน วันที่ 11 ตุลาคม 2561 และร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 / นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ รัตนานันท์ เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน และตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือหอประวัติ มก. ณ หอประวัติ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้บริหารสำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกัน

          วันที่ 12 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 / นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร ของวิทยาเขตกำแพงแสน ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน