รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางร่วมกับคณะของ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางร่วมกับคณะของ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 โดยได้พบปะและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลบ้านท่าแร้ง และ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9