รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันที่ 13 กันยายน 2561