รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

          ในการนี้  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  และดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เฝ้ารับเสด็จ ฯ  และนำผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ