รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้ มก. ปี 2561 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 24 พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ ฯ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ตัน ได้แก่

  • ต้นยางนา (นายอำพล เสนาณรงค์ถวาย)
  • ต้นสัก (นายกสภามหาวิทยาลัยถวาย)
  • ต้นนนทรี (รักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีถวาย)
  • ต้นเกด (คณบดีคณะวนศาสตร์และรองคณบดีถวาย)
  • ต้นศรีตรัง (นิสิตคณะวนศาสตร์ถวาย)

          และ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสวนวรุณาวัน ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเสด็จ ฯ พระราชดำเนินกลับ

« 1 ของ 2 »