รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงาน “ร้อยรัก…ร้อยรวมใจ สานสายใย…สายสัมพันธ์” เนื่องในงานแสดงมุฑิตาจิต ครบรอบ 80 ปี รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้ไปร่วมงาน “ร้อยรัก…ร้อยรวมใจ สานสายใย…สายสัมพันธ์” เนื่องในงานแสดงมุฑิตาจิต ครบรอบ 80 ปี รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านเรือนไทยมหานคร เกษตรนวมินทร์  ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.และแขกผู้มีเกียรติ โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ได้กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และร่วมรับประทานอาหารกับผู้มาร่วมงาน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ