รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มก.ฉกส. วันที่ 15 สิงหาคม 2561

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และผู้บริหารวิทยาเขต ฯ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร