รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีคนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการ ธกส. ติดตามความก้าวหน้า

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีคนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ กลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 และหลังจากได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกร แล้ว ก็ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร