รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล