รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และห้องเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ อาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2


วันที่ 7 มิถุนายน 2561

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม