รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญานาค

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.09 น.