รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต

          รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท

ข้อมูลและภาพจาก : www.vei.ac.th