รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสถานประกอบการ โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลและภาพจาก : www.vei.ac.th