รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 พร้อมลงนามแสดงความอาลัยดิจิทัล รับชมนิทรรศการดิจิทัล และกล่าวแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช