รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบัน และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์