รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2560

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลและภาพจาก www.vei5.ac.th