รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน “วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562” วันที่ 24 มกราคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน “วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562” จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนคนรักควายภูเวียง [ กำหนดการ ]