งานที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางร่วมกับคณะของ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันที่ 13 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 13 กันยายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของวิทยาลัย และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ อาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 … [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบัน และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561… [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบัน และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561… [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561… [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561… [อ่านต่อ]

➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561… [อ่านต่อ]
➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ประชุมการจัดทำร่าง MOU ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับคณะผู้บริหาร รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 13 ธันวาคม 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับ รพ.บ้านแพ้ว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560… [อ่านต่อ]
➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560… [อ่านต่อ]➡   รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]

➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560…[อ่านต่อ]

➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 …[อ่านต่อ]

➡   การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 …[อ่านต่อ]

➡   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  …[อ่านต่อ]