จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ … ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
<< รายละเอียด >>