พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานแจกันดอกไม้ประทานมอบให้แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
<< รายละเอียด >>


นายกสภาฯและผู้บริหาร มก.
รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

   

นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตทุน พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วังอัมพร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
<< รายละเอียด >>

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ร่วมกับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีนายกสภาฯ
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้บริหาร และนิสิตคณะวนศาสตร์ ณ บริเวณพระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
<< รายละเอียด >>

   

นายกสภาฯ มก. รักษาการแทนอธิการบดี มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงจักรยาน นำพสกนิกร ร่วมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
<< รายละเอียด >>

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558
<< รับชมภาพ >>

   


นายกสภาฯ มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
<< รายละเอียด >>


นายกสภาฯ มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ มก.
ร่วมสนอง พระราชดำริวางผังโครงการจัดตั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
<< รายละเอียด >>

   


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดอุทยานบัว
ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2559
<<ายละเอียด >>


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
<< รายละเอียด >>
   

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง ครั้งที่ 47”
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
<< รายละเอียด >>

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
<< รายละเอียด >>
   

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ รัชกาลที่ 9
วันที่ 23 มกราคม 2560
<< รายละเอียด >>

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
<< รายละเอียด >>
   

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
ได้รับเชิญให้เข้าร่วม ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันที่ 26 ตุลาคม 2560
<< รายละเอียด >>

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เฝ้ารับเสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้ มก. ปี 2561 ณ บริเวณสวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
<< รายละเอียด >>
   

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มก.
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ …