รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.  พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 32

          ทั้งนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว มีหน่วยงานต่างๆ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ,ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 20:03 น.

หัวข้อข่าว : หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ อย่างต่อเนื่อง