นายกสภา ฯ ร่วมวางพวงมาลา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ มอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น นิสิตดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ณ ห้องคอนเวนชั่น  ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

KU_kps (12)